25 feb. 2013

Flexspan: Vita huset bakom Open Access

Nyheter från omvärldsbevakaren Alastair Creelman!!
Flexspan: Vita huset bakom Open Access: Seal of the United States Office of Science and Technology Policy  /  Public Domain Vita huset har nyligen utfärdat ett direktiv som k...

Inga kommentarer: