12 juli 2014

Hierarkier bland lärare ger negativa effekter i skolan

Så här mitt i sommaren och ferietider formulerar Göran Greider en svidande kritik mot de växande hierarkiska strukturer som byggs bland lärare. Förstelärararreformen är naturligtvis ett utslag av detta men också de årligt återkommande kriteriebaserade lönerevisionerna. (som poliskåren i Västra Götaland nu reagerar mot)
Det är inte bara djupt problematiskt ur mänskligt perspektiv där man tar miste om vad som ytterst motiverar oss till att göra ett gott arbete. Det är också kontraproduktivt ur ett organisatoriskt perspektiv. Det gynnar helt enkelt inte kvalitetsutveckling. (se följande länk)

Göran Greider har flera bra poänger och exempel. Det som förvånar mig mest i denna fråga är att skolfolket spelar med i systemet och jublar åt politikers smulor som kastas åt några få karriärsinriktade lärare och ser inte det destruktiva för verksamheten. Vill lärare så gärna vara ”bäst i klassen” så de går på vad som helst?