22 apr. 2010

Tack!

Ytterligare en resurs tillgänglig på Internet. Tack Hans Rosling
http://data.worldbank.org/data-catalog

Mera om lärares arbetsvillkor

Att DN kunde skriva så här gör mig riktigt rörd. Jag torkar en tår från ögonvrån.
Arbetsgivare som förstår varför ”lärarna är skolans viktigaste resurs” satsar inte allt på mer bunden arbetstid. De erbjuder självbestämmande och förväntar sig hängivna insatser...

”Engagerade och kompetenta lärare är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att eleverna ska lyckas. All forskning visar att det bästa för eleverna är att ha stor tillgång till sina lärare, lärarledd undervisning, samtal, coachning och hjälp med planering av sitt skolarbete.”...

...Allt detta är sant. Men det är bara en del av sanningen, för ”engagerade lärare” är ingen given resurs som kan användas hur som helst. Arbetsgivare som minskar de anställdas utrymme att själva bestämma över hur arbetet ska läggas upp riskerar att döda engagemanget...

...Medan en arbetsgivare som kräver kontroll över 40 timmar kan räkna med att få just 40 timmars insats, har den som erbjuder ett större mått av självbestämmande rätt att förvänta sig mer av medarbetarna: Ni ska vara uthålliga som maraton­löpare och infallsrika som uppfinnare. Inte för min skull men för elevernas, för att arbetsuppgiften är så viktig och meningsfull.

20 apr. 2010

Jethro Tull


I söndags var jag på min sjätte konsert sedan 1974 med Jethro Tull. Det är enormt häftigt att lyssna till dessa musikens giganter. Glädjande att många yngre syntes bland publiken. En intressant kommentar från konserten i Göteborg kommer här

12 apr. 2010

Lärarlegitimation som kosmetika?

Kan inte låta bli att fundera över dagens DN-debatt gällande lärarlegitimation. Varför skulle införandet av en legitimation vid sidan av utbildningen innebära en kvalitetsökning? I mina ögon verkar det mer som ett sätt att ge andra än de med lärarexamen rätt till fast anställning (om det nu skulle vara så farligt?). Ett sätt att underminera lärarutbildningen alltså. Att detta skulle vara en bra strategi till att höja lärarnas status och stimulera utvecklingen i skolan är jag ändå tveksam till. Möjligheten att anställa outbildad och ickelegitimerade vikarier på terminsbas kvarstår ju så vitt jag förstår (ve och fasa...;). För att detta inte skall vara möjligt krävs ändring i skollagen, inte införande av en kosmetisk titulering. Inom andra yrkeskårer med krav på legitimering kan så vitt jag vet ingen annan ersätta/vikariera på tjänst utan motsvarande utbildning/legitimation.
Titta in i skolorganisationen ett par månader in i terminsstarten. Syns det någonstans i organisation och arbetsuppgifter då om någon är utbildad eller outbildad?
Det är inte min erfarenhet. Lärare kommer aldrig att få högre status än den som bedöms kunna ersätta henne, om än bara för en termin (i taget).
Njaa... jag är skeptisk...
Samtidigt så minns jag att för många år sedan lockades jag in i läraryrkets stimulerande arbete som just obehörig vikare. Jag vill tro att jag fungerade hyfsat som lärare eftersom jag också trivdes tillräckligt för att söka utbildningen och ta lärarexamen. Tro det eller ej, det var en väldigt stimulerande utbildning och jag vill mena att det tillförde min lärarfunktion flera dimensioner jag inte tidigare varit varse. Jag blev helt enkelt en bättre lärare av utbildningen... och tur är väl det... att utbildning gör skillnad. I ett utbildningsuppdrag.