15 feb. 2013

Bättre studieresultat med mentometer

Jag har tidigare skrivit om möjligheterna till kommunikation (anonymt) med studenter via mentometerteknik i undervisningssammanhang. Jag har också följt ett projekt vid Högskolan Dalarna som redovisade sina erfarenheter i tisdags. se länk

Under tisdagen höll programmet för Nästa generations lärande (NGL) en konferens för att ge kollegor möjlighet att delge varandra resultat som uppnåtts i de utvecklingsprojekt som pågår i programmet.
I ett av projekten, Studentaktiva föreläsningar i fysik, har Andreas Lagerkvist och Markku Jääskelainen provat en metod som använts länge vid Harvarduniversitetet i USA. Metoden går ut på att dela ut så kallade mentometerknappar till studenterna, så att de kan svara anonymt på frågor som ställs under föreläsningen. Genom att mäta hur bra studenterna hänger med kan läraren avgöra om det behövs en djupare genomgång av ämnet. Resultaten visar att studenter som gått kurser där mentometerknappar använts gjorde bättre ifrån sig när det var dags för examination.

Redovisningen är inspelad och kommer att läggas ut inom kort på Högskolans hemsida.

Inga kommentarer: