26 maj 2010

Betygsfrågan nyanserad

I gårdagens DN-Debatt skriver Christian Lundahl och Anders Jönsson ett inlägg i betygsfrågan. Många har redan nämnt detta i läsvärda bloggar och eftersom jag tidigare har skrivit om betyg så vill jag bara uppmärksamma att två forskare nu får ta till orda i DN. Detta är välkommet.
Christian Lundahl disputerade i ämnet
"Viljan att veta vad andra vet:Kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och senmodern skola" år 2006 och jag har sneglat i den då och då. Den finns att ladda ned i pdf-format här.
Anders Jönsson har tidigare kommenterat betygsfrågan i media och disputerade 2008 i ämnet
"Educative assessment for/of teacher competency. A study of assessment and learning in the "Interactive examination" for student teachers." Även Anders avhandling går att ladda ned i pdf-format här.
De båda forskarna menar att regeringens båda utredningar fuskar i betygsfrågan. För det första förmår man inte tydliggöra relationen mellan betyg och bedömning och för det andra menar dom att
det finns gott om empiri som kan belysa när (om alls) betyg bör införas samt vilka de pedagogiska konsekvenserna kan tänkas bli. Problemet är att det inte finns så mycket forskning i Sverige som explicit handlar om ”betyg”. De utredande departementstjänstemännen har därför rätt när de skriver att det finns få studier om betyg och dess effekter på elevernas resultat. Men däremot finns tusentals vetenskapliga artiklar om feedback, assessement och grading, vilka är de vetenskapliga termerna för betyg och bedömning. I dessa artiklar redovisas mängder med evidensbaserad forskning. Denna forskning visar bland annat att såväl frekvensen som utformningen av feedback är avgörande för effekten på elevernas lärande.
Om man är intresserad av frågan borde ju en läsning av denna forskning vara ett måste. Fast, alla bryr sig ju inte riktigt tillräckligt mycket för att förkovra sig och tänka lite till. En del har redan "tänkt klart" som Claes Eriksson sjunger... titta bara på en av de 258 kommentarer som följer artikeln...

Det behövs inga utredningar för att avgöra betygsfrågan. Titta bara på resten av världen, där har man betyg, ifrån årskurs i de flesta länder. Ingen bryr sig om vad några pedagoger skolade under flumvänsterns storhetstid tycker. Finns det någon som faktiskt orkat läsa skiten? Student 09, 23:21, 26 maj 2010

Inlägget är ju faktiskt lite roligt om man beaktar argumentationen :) Ingen jämförelse i övrigt, jag ville bara länka till detta underbara youtubeklipp

19 maj 2010

Mera resurser. Geografi.Tänk att jag har missat en sådan resurs. Jag är alldeles uppslukad av rikedomen av information via Sveriges Nationalatlas. l
Nu har alltså Stockholm- Mälarregionen tillkommit detta år och är enormt värdefullt i geografiundervisning.
2004 lanserade Sveriges Nationalatlas denna nya typ av webbatlas för första gången, då med det regionala bandet om Västra Götaland som första innehåll. Nu finns den tryckta efterföljaren om Stockholm-Mälarregionen på plats i motsvarande elektronisk form på nätet. Liksom vid förra tillfället har beställaren begärt att innehållet ska stå till förfogande utan avgift
Mera sånt!