17 nov. 2011

Det pågår en intressant diskussion...

För den som har missat den pågående diskussionen mellan professor Tomas Kroksmark och Fil dr Bertil Törestad så kan ni hitta den på deras respektive bloggar.
Bertil Törestad
Tomas Kroksmark
Ämnet är Lärarforskning och hur den bör/skall/kan bedrivas. En vandring in i vetenskapsteorins marker alltså. Hoppas att det inte urartar till personlig pajkastning utan fortsätter lika intressant som det började.

2 nov. 2011

Björklunds skolpolitik

Jag fick ett tips (Tack Josefin)
En kommentar från min sida är att jag saknade  forskare som Christian Lundahl och Anders Jönsson eftersom en del av programmet handlade om den eviga betygsfrågan. Jag tror att de, eller någon av dem hade kunnat skärpa samtalet i frågan då den ingår i deras forskningsfält. Nu blev det lite svepande formuleringar i frågan trots professorers närvaro. Vilket bara visar en sak... trots hög akademisk titel så är man inte expert i alla sakfrågor, ens inom sitt eget ämnesområde.
Ändå ett mycket intressant program. En bra idé och Lars Adaktusson gör  ett strålande jobb.

På agendan - Björklunds skolpolitik

Politiken möter vetenskapen under ledning av Lars Adaktusson i ett program om skola och utbildning. Är ordning och reda, läxor och disciplin vägen till en svensk skola i världsklass? Utbildningsminister Jan Björklund gästar studion och panelen består av Martin Ingvar, professor vid Karolinska Institutet, Peter Gärdenfors, professor vid Lunds universitet och Mats Ekholm, professor emeritus vid Karlstads universitet.
Producerat av Svenska Filmbolaget 2011