8 maj 2015

Nu är det dags igen NGL 2015

Den 18-19 november 2015 är det dags för den tredje Next Generation Learning Conference.
NGL 2015 vänder sig till samtliga inom utbildning, vare sig du är forskare, lärare, utbildare, utvecklare eller pedagog är detta en konferens för dig.
LÄNK