16 dec. 2011

Teser om Internet

Jag läser P O Ågrens text "69 teser om internet" med stort nöje. Här finns både allvar och humor som uppmanar till funderingar kring Internet.
Vad sägs om följande tes?:
23 Länkförbud hotar den öppna webben
Ett öppet internet är ett decentraliserat nätverk av horisontella
noder, där nätneutralitet är avgörande och att principen om
mere conduit – det vill säga att internetoperatörer är neutrala
förmedlare av innehåll – är stark. Ett hot mot ett öppet internet
utgörs av länkförbud till publika webbsidor. I en tingsrättsdom
november 2010 fälldes en person för brott mot upphovsrättslagen
när personen på sin webbsida länkade till
sportsändningar som streamades från Canal Plus webbplats.21
Sportsändningarna skyddades inte av några tekniska spärrar,
som exempelvis lösenordsskydd, utan får anses vara publika.
Sportsändningarna ansågs dock vara upphovsrättsskyddade
och personen fälldes för upphovsrättsintrång. Om det, enligt
ovanstående dom, är förbjudet att länka till upphovsrättsskyddade
verk är det i princip omöjligt att länka till någon webbsida
överhuvudtaget – om inte tillstånd från webbsidans ägare
har inhämtats. En generell tillämpning av denna dom skulle
medföra att närmast hela webben förbjuds.
Gå genast och köp boken som julklapp till vänner och bekanta. Jag lovar att det kommer att ge upphov till intressanta samtal kring julmyset. Fler aptitretare:
53 Sokrates hade avskytt internet
54 Sokrates hade älskat internet 
Mycket nöje.

9 dec. 2011

Konsten att ställa frågor

Jag har då och då skrivit om olika mentometersystem och för tillfället är jag involverad i upphandlingen av ett sådant system till ett antal lärare som skall utforska möjligheterna. DÅ, som ett brev på posten ser jag att KTH Learning Lab lägger ut en intressant bloggpost med en film från Pedagog Stockholm som visar hur ett digitalt respons system kan användas i undervisningssammanhang. Dessutom tipsas om webbaserade gratisverktyg som kan utforskas.
Tack för den posten!