12 nov. 2018

En film om verklig digital kompeten - The nightmare videos of childrens' YouTube — and what's wrong with the i...


Digital kompetens (digital literacy) handlar inte om handhavande av
digitala verktyg - bara. Det är ett extremt ytligt sätt att hantera
förståelse av det digitala samhälle som omger oss.

En film som förklarar en del av det vi måste förstå är James Bridle´s föredrag på TED