30 sep. 2008

Nu är det entreprenörskap igen...

Jag har skrivit om detta tidigare men fattar pennan igen.
Maud Olofsson, Jan Björklund, och Lars Leijonborg skriver i en artikel (Svenska Dagbladet 17 september 2008) om företagande och entreprenörskap.
Jag blir inte riktigt klok på texten. Man kan förledas att tro att entreprenörskap och företagande är samma sak, men ändå inte riktigt. Eller vad menar dom...
"Många ungdomar kan tänka sig att starta ett företag, men tvekar eftersom de inte vet hur man gör eller törs satsa på en egen idé. Här kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att hjälpa dem att utveckla de kunskaper, kompetenser och förhållningssätt som behövs. Det gäller alltså att redan i skolan väcka entreprenörskapsandan hos eleverna."
Samtidigt skriver dom att

"Mycket av det som utmärker en bra entreprenör - förmågan att lösa problem, planera sitt arbete, ta ansvar och samarbeta med andra - är också de egenskaper som eleverna behöver för att klara sina studier och bli framgångsrika i vuxenlivet.

Utbildning i entreprenörskap är därför värdefull också utanför företagsvärlden. Regeringens ambition är att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom hela utbildningsväsendet.

För att uppnå detta presenterar regeringen i dag en strategi för entreprenörskap. För det första behöver färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap få större utrymme i skolan. De handlar till exempel om att ta initiativ och omsätta idéer till handling."

Intressant är att det som slås fast är att det som utmärker en bra entreprenör är förmågan att lösa problem, planera sitt arbete, ta ansvar och samarbeta med andra. Är det inte just detta som skolan har blivit bättre på de senaste decennierna, det som av en del kritiker kallas flumskola? Fast, samtidigt påpekar de att skolan måste bli bättre på detta. Eller är det en glidning till kurser i företagande de menar, fast det låter tjusigare med entreprenörskap?

25 sep. 2008

Värdeladdade begrepp är knepiga.

Jag har i många år funderat på otydligheter i språket, särskilt vad gäller utbildningsfrågor/skola. Jag har naturligtvis en del käpphästar jag reagerar på. Jag skall bara ge ett exempel.
Vi är ju alla mer eller mindre fångna i språk- och värdediskurser vilket Lattekåseriet visar på ett mycket underhållande sätt. Men, tillbaka till exemplet. Betänk begreppet helhetssyn...
Fundera ett tag och känn efter vilka associationer ni får...
Jag kan med viss ansträngning förstå intentionen bakom men är ändå tveksam till begreppet. Helhetssyn är starkt värdeladdat + och ändå kunskapsteoretiskt/filosofiskt/epistemologiskt omöjligt. Min poäng blir här att om man vill vara tydlig så bör man tala om ur vilket/vilka perspektiv man valt att arbeta, eller belysa något. Först då blir det klart att man inte kan se allt samtidigt. En viss ödmjukhet i det egna seendet kanske? Eller ett skarpare seende?

Är inte begreppet helhetssyn inom all akademisk text ganska märklig då det akademiska perspektivet präglas av val, val av perspektiv. Jag kan förstå att begreppet används polemiskt i vissa sammanhang, men inte här, inom akademin? Leder inte detta till ett kunskapsteoretiskt problem, eller är orden inte SÅ viktiga?
Just den starka värdeladdningen i helhetssyn gör mig än mer fundersam till användandet. Det är just i dess anspråk - i förhållande till... Vad? Vilka?
Om man med ett innehållsmässigt omöjligt (kunskapsteoretiskt) och starkt positivt laddat begrepp lanserar sin egen position och så framhåller sin egen förträfflighet, det är för mig inte förtroendeskapande.
Googla lite så får ni se. Helhetssyn finns på allt möjligt. Till och med på människan... bevare mig väl. Jag har inte ens helhetssyn på min fru... eller på mig själv ens.
Säg inte att ni har en helhetssyn! Gud, den allseende kan bli sur! :)

15 sep. 2008

Distansutbildningar sparar resor

Se där, distansundervisningens miljöaspekt lyfts fram. Tre och ett halvt varv runt jorden motsvarar ca 14 000 mil som inte behöver tillryggaläggas. Tänk också på hur mycket tid det utgör :)

Älvsjömässan

Det var nog den största konferens jag varit på och förberedelserna för mentometerinslagen var intensiva. Vid varje symposium svarade deltagarna på en eller flera frågor. Några bilder från förberedelse och genomförande... Min roll i det hela var praons :)


12 sep. 2008

Väntan...

Just nu sitter jag i hotellfoajén och väntar på besked om eftermiddagens program. Mentometern är en naturlig del vid symposium när...
This Friday the leaders in oncology will convene in Stockholm, Sweden, for the much awaited ESMO Congress. Organized by the leading Medical Oncology society in Europe, 8,550 pre-registrants including physicians, healthcare providers, policy makers and cancer patients will attend the 33rd edition of this educational and scientific forum. The ESMO Congress, which takes place from 12-16 September, will serve as a hub for interdisciplinary interaction, presentations on cutting-edge science and discussions about the rapidly changing world of oncology.
Mera om hur det gått senare...

1 sep. 2008

Även polisen har upptäckt mentometern

Här såg jag att även polisen upptäckt mentometern som pedagogiskt verktyg
Mentometer och värderingsövningar
Med hjälp av mentometern kan man mäta klassens åsikter i en fråga utan att någon behöver känna sig utpekad. Man svarar anonymt och resultatet visas på en stor duk. Detta är en bra utgångspunkt för att sedan diskutera vidare eller att arbeta med värderingsövningar kring frågor som annars kan vara svåra att diskutera. Frågorna kan handla om lag och rätt, attityder till polisen, våld, rasism, gängbråk, demonstrationer eller något annat. Mentometersystemet har blivit mycket uppskattat bland lärare och elever och passar bra som en aktivitet oavsett vilket temat är för klassens besök. Vi gör iordning mentometerfrågorna inför varje klassbesök. Det går bra att mejla in frågor som du vill att vi diskuterar!
Allt fler organisationer sköter också voteringarna vid sina årsmöten. De har upptäckt att det sparar mycket tid. Jag deltog vid sidan av min mentor i mentometerhandhavande Jan-Klas vid Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) fullmäktige under tre dagar i maj . Mycket röstande blev det...

Mera Mentometer

Här var jag inte med, men tycker att bilden på de aktiva och förväntansfulla deltagarna är så bra, så jag visar den. Mentometern är ytterst lämplig i personalmöten eftersom det är en snabb och anonym teknik men som också injuder till direkt kommunikation. Jämförelsevis är det en ekonomisk teknik med pedagogisk potential. Det är kommunikationen som räknas!