28 dec. 2010

Om Wikipedia

Mats uppmärksammade mig idag på en artikel i ZDNet Education där Christoffer Dawson skriver intressant "Teachers: Please stop prohibiting the use of Wikipedia"
Artikeln är aktuell och lyfter fram medvetenheten om källkritiskt förhållningssätt.Enligt min erfarenhet är det många (också lärare) som ännu inte uppmärksammat att wikipedia har användbara och viktiga flikar att klicka på som visar både huvudartikelns historia och diskussion om innehållet.
We don’t need to teach our kids not to use Wikipedia. We need to teach them to make those extra few clicks and decide for themselves if the Wikipedia entry has merit. It’s a skill that is broadly applicable in an age of information overload and Google’s billions of search results.
Mats uppmanade även till granskning av följande bild från A Beautiful www


21 dec. 2010

Hans Rosling igen

Hans Rosling gör det igen! Han förnyar statistikpresentationen ytterligare i denna video. Presentationen är helt fängslande och samtidigt ett positivt framtidsscenario - lite ovanligt faktiskt.

15 dec. 2010

Bloggar i undervisningen

Bloggar i undervisningen behöver inte vara märkvärdigt. Om det finns ett värde i att deltagarna i kursen kan se varandras bidrag så är det ett alldeles enkelt och ypperligt verktyg. Jag ser heller inte riktigt poängen med att låsa in bloggen i ett LMS-system. Jag ser ett värde i sig att det inte är det.
Icke märkvärdiga exempel, bara funktionsdugliga:
Historia
Filosofi

14 dec. 2010

Läsvärt och tänkvärt!

Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning

This is a meta-analysis and review of online learning studies that was conducted by SRI International for the U.S. Department of Education. The report examines the comparative research for online versus traditional classroom teaching from 1996 to 2008. Some of the comparative studies were performed in K–12 settings, but most were done in colleges and adult continuing-education programs of various kinds, from medical training to the military. The conclusion is that, on average, students in online learning conditions performed better than those receiving face-to-face instruction.

2 dec. 2010

Tidigare betyg

Jag har tänk länka till Svd länge nu utan att ha något klokt att säga som inte sagts tidigare i ämnet. Så här kommer det bara.