14 mars 2012

Sir Ken Robinson Creativity, learning & the Curriculum

Jag fortsätter att länka filmklipp där Sir Ken Robinson föreläser. Han har ett sätt att formulera sig som jag gillar. Lyssna 02.28 in i klippet. "When politicians talks about getting back to basics... I wish they would..." detta är underbart i sitt sammanhang.

Lärarlegitimation igen

Jaha, vad skall jag säga om lärarlegitimation denna gång...? ... Jag har nog redan gett uttryck för min skepsis inför detta i lararlegitimation-som-kosmetika. Jag suckar bara lite och önskar att all den kraft, energi och  resurser som hittills lagts på detta projekt hade gått till något som verkligen kan ge en förändring - vad som helst...
Troedsson fnyser åt den tänkta reformen och jag ser att fler och fler gör det. Det som gnager lite är frågan om varför lärarkåren, i stort, är så lättlurad.
Bilden av Max Entin finns på http://pedagogstockholmblogg.se/maxentin/2010/04/12/lararlegitimation/

13 mars 2012

Ten Videos Every Educator Should Watch (and Reflect on)

Jag måste bara skicka vidare detta!
Ten Videos Every Educator Should Watch (and Reflect on)

Tankar om IKT/NGL


Tankar om IKT/NGL
 • IKT/NGL pedagogik skall vara/är något mer än metodik- och verktygstips??
 • Människan möter människor och människors tankar och idéer via tekniska hjälpmedel.
 • Fysiskt avstånd mellan människor är ett mindre problem för kommunikation och tankeutbyte idag än förr.
 • Tekniska och digitala strukturer påverkar människor i hur vi väljer att umgås och kommunicera.
 • Föreläsningar och undervisningsupplägg blir inte intressantare med teknikstöd.
 • Teknikstöd kan göra intressanta föreläsningar och undervisningsupplägg mer tillgängliga.
 • Tillgänglighet är en bra sak.
 • En del människor har ett intresse för tekniken i sig.
 • Många människor är ointresserade av teknik i sig.
 • Många människor har en osäkerhet och rädsla för teknik och i synnerhet digital teknik.
 • Många människor använder digital teknik utan att tänka särskilt mycket på att de använder digital teknik.
 • Människor är generellt intresserade av Människor.
 • Människan har tillgång till enorma resurser av information via Internet
 • Vi är bara i början av en digitaliserad värld som definierar om det mesta förgivettagande i mänskligt kommunicerande

12 mars 2012

Nu ryter Eva-Lis Sirén till!

Lärarförbundets Eva-Lis Sirén är på krigsstigen. Siktet är inställt på utbildningsminister Jan Björklund som hon anser inte gör nog för att digitalisera skolan. "Vi har inte råd att låta bli att satsa på it", säger hon.
http://www.idg.se/2.1085/1.436850/svenska-skolan-ligger-langt-efter