8 dec. 2016

PISA och likvärdighet 2016

Funderar över Pisa-resultatet om att vi backar i likvärdighet i skolan... Är det verkligen ett bekymmer eller ens något att förvånas över när det politiskt har bäddats så effektivt för detta? Att det fria skolvalet skulle få, och har fått dessa följder vinkades det redan om för flera år sedan. Ändå har man inte brytt sig... vem är då förvånad? Att beslutsfattare skulle se det som ett "bekymmer" är inte trovärdigt.
En rapport från 2013


28 nov. 2016

Förstelärare och särskilt kvalificerade lärare - skolans hierarkisering

Dagens fundering... Finns det namnskyltar för "särskilt kvalificerade lärare" och "förste lärare" i kommuner och skolor? Det borde det göra så elever, föräldrar och kollegor vet vem man kan vända sig till för särskild kvalificerade uppdrag och utmaningar.


Eller man skulle kunna tänka sig något liknande så man kan skilja på kreti och pletiFör övrigt blir det ju lättare för föräldrar att i valet av skola samtidigt kräva att sina telningar blir undervisade av de bästa, varför nöja sig med mindre! 

27 maj 2016

Digitaliseringen i skolan - vad säger forskningen?

Digitaliseringen i skolan – vad säger forskningen? 

en litteraturstudie av forskningsrön om digitalisering i skolan som utbildningsutskottet låtit göra 


Har ni sett!  Sååå revolutionerande slutsats :).
Det är alltså med digital teknik som med allting annat.
"Digitala verktyg i sig ger dock ingen förändring, utan det är först när de används med en genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat."  
Kunde väl tro det. Jag menar, självklart skall de digitala möjligheter till information och kommunikation användas i lärande miljöer - men det i sig är inget tecken på pedagogisk förnyelse vad nu det nu skulle vara. Från vad till vad? Det är väl kontextbundet. Förnyelse kan vara allt möjligt beroende på.
Ibland pratas det om "framtidens pedagogik" i sammanhang som har likheter med en nyfrälst skara anhängare som funnit ljuset. God undervisning har knappast med användningen av en ny app eller en Ipad, eller whatever att göra...
För mig räcker det att leva i samtiden, för framtiden vet jag inget om men samtiden är digitaliserad och det får vissa konsekvenser för väldigt många saker, däribland undervisningens villkor. Det får jag, ska jag, förhålla mig till. Men det är både utmaningar och möjligheter i detta och de strategier och verktyg som väljs i undervisningssammanhang skall väl vara genomtänkta - Ock?


4 jan. 2016

Hur var det nu... lärstilar igen!

"In fact, it’s considered a “neuromyth,” which, as Paul Howard-Jones, professor of neuroscience and education at Bristol University, writes in a 2014 paper on the subject, is characterized by a misunderstanding, misreading, or misquoting of scientifically established facts."

http://qz.com/585143/the-concept-of-different-learning-styles-is-one-of-the-greatest-neuroscience-myths/