27 nov. 2012

NU2012 en föreläsning jag fortfarande tänker på

Tips från NU2012 i Göteborg (min favorit)

Keynote: Assessment as equipping students for future challenges. David Boud, professor at  the Faculty of Arts and Social Sciences, University of Technology, Sydney, Australia.
David Boud är kritisk till hur universitet och högskolor bedömer studenternas prestationer. Han menar att de nuvarande bedömningssystemen är alltför inriktade mot examen. För att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv måste istället mer fokus läggas på själva lärandet och på att öka studenternas förmåga att, på ett reflekterande sätt, göra egna bedömningar. Detta var matnyttigt och viktigt i en utbildningskultur som balanserar mellan olika prioriteringar.
                       

1 nov. 2012

Matematik på nätet

Till alla som söker matte på nätet. Bondestam fortsätter sina inspelningar och har nu imponerande 324 filmer på youtube. LÄNK
Bondestams blogg hittar du här