14 nov. 2013

Idag, den 14 november lanseras Dalarnas Akademi

Dalarnas Akademi - en organisation för uppdragsutbildning

Dalarnas Akademi (DA) är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna (HDa) och Dalarnas försäkringsbolag. Syftet med DA är dels att bättre nå ut med Högskolans kompetens i form av uppdragsutbildning men också att bidra till näringslivets och offentliga organisationers långsiktiga konkurrenskraft. Lärandet sker antigen nätbaserat i våra 1,5hp korta kompetenskurser eller i en fysisk lärmiljö i längre ledarskapsutbildningar som idag omfattar 5hp, 7,5hp eller 10hp. Den plattform vi skapat inom DA möjliggör flexibel uppdragsutbildning för att tillgängliggöra expertkompetens och kompetensutveckling på akademisk nivå i arbetslivet. Hittills har över 40 personer hos oss på HDa samt 5-6 personer på Dalarnas försäkringsbolag har varit delaktiga i utvecklingen av själva projektet samt i utveckling av kurser. 

Jag marknadsför detta här för det är ett intressant projekt som prövar en ny form av kompetensfortbildning. Jag har själv två av kurserna så ja, jag är part i målet. Lika bra att säga det. :)

Flera har redan gått kursen om Nästa Generations Lärande och en kursdeltagare uttrycker sig följande
"Jag har fått hjälp med det jag har frågat om och jag anser att läraren verkligen brinner för detta ämne, det är otroligt inspirerande"