12 maj 2014

Gammalt och Nytt!

Citat från Martin Bäcklin. Att vara lärare, Almqvist & Wiksells serie: Handböcker för lärare, 10. Tryckt 1948!!
Känns debatten igen? Kan vara bra att snegla i backspegeln för att veta vart man är på väg.