21 feb. 2019

Digital kompetens i utbildningssammanhang

Jag har refererat till dessa listor tidigare och återvänder igen eftersom de fortfarande manar till eftertanke i tider då begrepp som digital kompetens, digitalt lärande och andra liknande begrepp är aktuella. Audrey Watters listor är uppfordrande och manar till kritisk analys baserat på insikt och kunnande. Länk - http://guide.hackeducation.com/
Observera att listorna nu är tre till antalet.  Studenter har fått en egen och den är ganska kort - men viktig!
En fördel med listorna är att de lyfter frågan om digital kompetens till mer än handhavande förmåga.