27 maj 2016

Digitaliseringen i skolan - vad säger forskningen?

Digitaliseringen i skolan – vad säger forskningen? 

en litteraturstudie av forskningsrön om digitalisering i skolan som utbildningsutskottet låtit göra 


Har ni sett!  Sååå revolutionerande slutsats :).
Det är alltså med digital teknik som med allting annat.
"Digitala verktyg i sig ger dock ingen förändring, utan det är först när de används med en genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat."  
Kunde väl tro det. Jag menar, självklart skall de digitala möjligheter till information och kommunikation användas i lärande miljöer - men det i sig är inget tecken på pedagogisk förnyelse vad nu det nu skulle vara. Från vad till vad? Det är väl kontextbundet. Förnyelse kan vara allt möjligt beroende på.
Ibland pratas det om "framtidens pedagogik" i sammanhang som har likheter med en nyfrälst skara anhängare som funnit ljuset. God undervisning har knappast med användningen av en ny app eller en Ipad, eller whatever att göra...
För mig räcker det att leva i samtiden, för framtiden vet jag inget om men samtiden är digitaliserad och det får vissa konsekvenser för väldigt många saker, däribland undervisningens villkor. Det får jag, ska jag, förhålla mig till. Men det är både utmaningar och möjligheter i detta och de strategier och verktyg som väljs i undervisningssammanhang skall väl vara genomtänkta - Ock?