10 nov. 2014

Trust is more important than control...

Jo, det hävdas så i filmen som beskriver hur Spotify organisatoriserar sitt arbete.
"Trust is more important than control"
Intressant, skulle säkert fungera i utbildningsorganisationer också...
se filmen! http://vimeo.com/85490944

13 okt. 2014

I vad kan vi lita på marknadskrafter?

Jag hittade en föreläsning av Michael Sandel (prof. i filosofi Harvard) på TED som jag vill sprida. Jag har ju tipsat om honom förut i samband med sina föreläsningar i kursen "What's the Right Thing to Do?" Nu föreläser han om "why we shouldn't trust markets with our civic life"
"In the past three decades, says Michael Sandel, the US has drifted from a market economy to a market society; it's fair to say that an American's experience of shared civic life depends on how much money they have. (Three key examples: access to education, access to justice, political influence.) In a talk and audience discussion, Sandel asks us to think honestly on this question: In our current democracy, is too much for sale?" Lyssna! Det berör i högsta grad även vårt svenska politiska klimat...

15 aug. 2014

Tips: resurser på nätet

Inför helgens många sysslolösa timmar tipsar jag om en för mig nyupptäckt sida på nätet, www.visionofhumanity.org
Att leka med statistik är att upptäcka nya perspektiv och kan det göras så lätt och åskådligt blir det lite lustfyllt. Själv fick jag en funderare när jag ställde i parametrar enligt nedan!! Föreställningen om Svergie som ett fredsälskande land fick sig en törn. Här blir Sverige mer som en vapensmedja för världen. Var det inte det Özz Nujen hävdade förresten...


14 aug. 2014

can you fly that helicopter?


Audrey Watters fortsätter nyfiket sina granskningar av ed-tech världen på sin sida hackeducation.com. Alltid intressant och kopplat till både teori och historia.
Nedan ett citat som kanske lockar till läsning av hennes senaste text "Google Classroom and the Teaching Machine"
As I research and write Teaching Machines, I’m struck by how much of the history of education technology from the early 20th century onward is concerned with the very things this Edsurge excerpt exults: long-running efforts to automate assignments and assessment, for example.
These are frequently framed as "labor-saving” advancements for teachers, who as psychologist Sidney Pressey wrote in 1926, are “woefully burdened by such routine of drill and information-fixing. It would seem highly desirable to lift from her shoulders as much as possible of this burden and make her freer for those inspirational and thought-stimulating activities which are, presumably, the real function of the teacher."

Hur stark är inte drömmen om att förenkla lärprocessen med hjälp av teknik både för lärare och elev. Men, i vår positiva förhoppning kanske vi missar en kritisk analys av vad lärande egentligen är.
Drömmen om snabbt och effektivt lärande formuleras och gestaltas på många sätt, både i film och politik. Men, tänk om det vore så enkelt... :)


och ändå så finns det så mycket som är bra och såå många resureser i den digitala omvärld som är så främmande för allt för många lärare fortfarande. Till er som ännu inte upptäckt www.pedagogdalarna.se. Passa på att bekanta er genom läsning av Marie Linders utmärkta rapport från Wikimania 2014. Är du fortfarande tveksam till wikipedia i skolsammanhang så kan du få lite att fundera på genom den.

12 juli 2014

Hierarkier bland lärare ger negativa effekter i skolan

Så här mitt i sommaren och ferietider formulerar Göran Greider en svidande kritik mot de växande hierarkiska strukturer som byggs bland lärare. Förstelärararreformen är naturligtvis ett utslag av detta men också de årligt återkommande kriteriebaserade lönerevisionerna. (som poliskåren i Västra Götaland nu reagerar mot)
Det är inte bara djupt problematiskt ur mänskligt perspektiv där man tar miste om vad som ytterst motiverar oss till att göra ett gott arbete. Det är också kontraproduktivt ur ett organisatoriskt perspektiv. Det gynnar helt enkelt inte kvalitetsutveckling. (se följande länk)

Göran Greider har flera bra poänger och exempel. Det som förvånar mig mest i denna fråga är att skolfolket spelar med i systemet och jublar åt politikers smulor som kastas åt några få karriärsinriktade lärare och ser inte det destruktiva för verksamheten. Vill lärare så gärna vara ”bäst i klassen” så de går på vad som helst? 

12 maj 2014

Gammalt och Nytt!

Citat från Martin Bäcklin. Att vara lärare, Almqvist & Wiksells serie: Handböcker för lärare, 10. Tryckt 1948!!
Känns debatten igen? Kan vara bra att snegla i backspegeln för att veta vart man är på väg.29 apr. 2014

Nationella strategi-bloggen

"Nytt forum ska öka användandet av it i skolan" så lyder rubriken  på Sveriges Kommuner och Landstings websida.
Regeringen satsar 2,8 miljoner kronor under 2013 för att höja tempot i digitaliseringen av Sverige. Satsningen fokuserar på fyra områden;
  • Främja digitaliseringen inom fler områdena i den digitala agendan
  • Utarbeta ett ramverk för utvärdering och utveckling av skolors digitalisering
  • Etablera ett samverkansforum för skola och IT
  • Ta fram förslag på hur man kan skapa bättre förutsättningar för digital samverkan mellan kommunala och statliga myndigheter

Det bådar ju gott och är värt all uppmärksamhet. Men istället för att berätta här om bakgrund och presentation av "Nationellt forum för digitaliseringen av skolan" så länkar jag till presentationen direkt här: LÄNK
Det finns en blogg som skall informera om det löpande arbetet. En tillsatt referensgrupp presenteras också som i nuläget består av 31 personer med olika roller och kompetenser.

Strategin skall bestå av tre delar
  • Vision
  • Mål
  • Handlingar (och ansvar)

...och en preliminär vision har publicerats som i nuläget lyder:
”Elever i den svenska skolan är unika, nyfikna, modiga, kreativa och redo att möta framtidens utmaningar, digitalt trygga och kompetenta. 
Lärandet kännetecknas av nyfikenhet, likvärdighet, flexibilitet och ständig utveckling. Varierade, individualiserade arbetssätt och digitala lärresurser används för att åstadkomma detta. De möjligheter som internet och modern teknik erbjuder används klokt och mångfacetterat i skolans kunskapsprocesser. Skolans huvudmän och professionella har kompetens och förmåga att ge elever förutsättningar att lyckas i en digitaliserad skola och ett digitaliserat samhälle.”
På bloggen publiceras även en text från arbetsdokumentet om målformuleringar. Gruppen vill ha synpunkter och därför är det angeläget att dela och sprida informationen om det löpande arbetet. Öppenheten i processen bådar gott.
Det är knepigt att formulera mål och att i detta balansera mellan högt och lågt, konkret och abstrakt, strävansmål och uppnåendemål...
Men som sagt, gruppen vill ha respons

Min högst personliga reflektion är att gruppen i sitt arbete skall undvika formuleringar som stöder tankefiguren som digitala resurser som "hjälpmedel" för lärande som leder tanken fel, enligt min mening. Digitaliseringen innebär mer än så...http://reflektorium.blogspot.se/2012/05/ngl.html 
Det är så lätt att fastna i verktygsträsket som begränsar vårt tänkande till tips och tricks.

Vi följer arbetet och hejar på!

8 apr. 2014

Betyg och nationella prov

Sara Bruun skriver i Skolvärlden om vådan att bedöma nationella prov i engelska. Hon lyckas verkligen illustrera hur knepigt och tokigt det blivit. Men vem kunde aaana detta. Det skulle ju bli så mycket bättre med fler betygssteg och tydligare kriterier. Jojo...
Det är orimligt att lärare tvingas lägga tid på denna idioti!


28 mars 2014

Michelinguidens kriterier på kvalitet inom utbildning?

Lyssnade på en föreläsning av Ken Robinson (igen) och började fundera över hans analogi med olika sätt att bereda mat som jämförelse med utbildningssystem.
Antingen väljer vi snabbmat - du vet exakt vad du får - inte särskilt spännande - ohälsosamt - samma överallt och lika för alla. 
Eller med michelinguidens kriterier "exclusive, different and excellence" Intressant! Vad driver vi åt för håll i sverige
Michelinguidens kriterier för bedömning är intressanta... går det att överföra till utbildning?
Stjärnorna delas ut endast baserat på maten som serveras. Fem kriterier vägleder inspektörerna i bedömningen:
1. Kvaliteten på råvarorna
2. ”Hantverket” – dvs smaken och tillagandet
3. ”Personligheten” – dvs hur väl kocken lyckas i att hitta ett eget uttryck
4. Värde för pengarna
5. Kvalitet över tid – det ska vara en lika fantastisk upplevelse oavsett när du besöker restaurangen.
 

Dessutom MÅSTE vi få Konsten tillbaka in i utbildningssystemen.


27 mars 2014

"A Storm is Blowing From Paradise" och Vad (ut)bildar vi för?

För ett år sedan lyssnade jag på Dougald Hine när han besökte Högskolan Dalarna och temat för föresläsningen var "A Storm is Blowing From Paradise"
Det går att lyssna på den nedan


Nu kommer nästa tillfälle för den nyfikne. Både Dougald Hine och Thomas Karlsohn kommer för att provocera, utmana och genom detta inspirera.
Tid: Torsdag 3 april, kl 12.00 - 14.00
Plats: Nya biblioteket, Falun, Högskolan Dalarna

Det blir intressant att använda det nya biblioteket som scen för temat för ; Vad (ut)bildar vi för?


Dougald Hine
En internationellt känd tänkare och social innovatör. En av dessa är School of Everything som vann utmärkelsen, UK Catalyst award. The Observer listade Dougald som en av top 50, "new radicals who are changing Britain for better".

Thomas Karlsohn
Docent i idé- och lärdomshistoria. Hans forskningsintressen är i första hand utbildningshistoria, mediehistoria och filosofihistoria. Thomas Karlsohn är redaktör för debattboken "Till vilken nytta: en bok om humanioras möjligheter".

18 mars 2014

Gardner om lärstilar

Jag har tidigare skrivit och uttryckt mig skeptiskt mot lärstilsidén som den presenterats i utbildningssammanhang. Många är de lärstilsförespråkare som hänvisar till Howard Gardners forskning och teori om multipla intelligenser.
Gardner distanserar sig och sin forskning till lärstilsidén av flera skäl och menar att  “multiple intelligences” somehow became synonymous with the concept of “learning styles.” In this important post, Gardner explains why the former is not the latter."
Därför tipsar jag nu om vad Gardner själv säger om detta. Se länk - Här  ...och han avslutar med följande...
As an educator, I draw three primary lessons for educators:
1.       Individualize your teaching as much as possible. Instead of “one size fits all,” learn as much as you can about each student, and teach each person in ways that they find comfortable and learn effectively. Of course this is easier to accomplish with smaller classes. But ‘apps’ make it possible to individualize for everyone.
2.        Pluralize your teaching. Teach important materials in several ways, not just one (e.g. through stories, works of art, diagrams, role play). In this way you can reach students who learn in different ways. Also, by presenting materials in various ways, you convey what it means to understand something well. If you can only teach in one way, your own understanding is likely to be thin.
3.       Drop the term “styles.” It will confuse others and it won’t help either you or your students.
Vad jag förstår är det mycket kloka råd.
10 mars 2014

Tips!

Jag har varit dålig på bloggosfären ett tag nu men får väl reparera detta under våren (som nu verkar anlänt väldigt tidigt). På bloggen Infontolgy fick jag reda på att ytterligare en radioserie med Per Johansson och Eric Schüldt sett världens ljus - Fantastiskt roligt! Tror jag, eftersom jag uppskattade den förra serien väldigt mycket. Programmet heter Kunskapens träd och direktlänk en är HÄR

Kunskapens träd är en fristående fortsättning på Människan och maskinen som producerades för Sveriges Radio år 2013.
Genom att knyta samman teorier i vetenskapens och teknikens ytterkanter med mänsklighetens urgamla myter tecknar vi en annorlunda bild av vår tids snabba utveckling.
Fortfarande undrar vi allra mest: Vad är en människa? Vad kan en människa bli?
Serien är ett ideellt projekt av Per Johansson och Eric Schüldt.

23 jan. 2014

Next Generation Learning Conference 2014Jag vill bara påminna om att den 19-20 mars 2014 arrangeras för andra gången den internationella konferensen Next Generation LearningConference. Värd är även denna gång Högskolan Dalarna i samarbete med KTH.

Konferensen behandlar frågor som rör den digitala revolutionens konsekvenser för utbildning och lärande. Sista anmälningsdag är 7 mars. För mer information besök gärna www.ngl2014.se