15 feb. 2013

Flexspan: Högskolan Dalarna får kvalitetsmärkning för nätbas...

Flexspan: Högskolan Dalarna får kvalitetsmärkning för nätbas...: Allt flera lärosäten i världen börja kvalitetssäkra sina nätbaserade utbildningar. I Sverige är det fortfarande sällsynt med sådan kvalite...

Inga kommentarer: