25 juni 2008

Om spegling


En artikel från ett sammanhang där jag och min mentor i mentometertekniken Jan-Klas Neuman deltog. Det var verkligen slående hur tekniken bidrog till kommunikation med åhörarna. Det är tydligt att det finns ett värde i att få kommunicera och spegla sig i det offentliga rummet, men anonymt... :)


Frågan och svaret

Jag har en bok jag ärvt från min svärfar. Han hade den som kurslitteratur när han gick folkskoleseminariet för många år sedan. Boken heter "Att vara lärare" och är skriven av Martin Bäcklin, 1948 på Almqvist & Wiksells förlag. Jag läser i den ibland när jag behöver påminna mig om att pedagogisk litteratur inte alltid är bäst om den är ny. Risken finns annars för svartmålning av hur vi tror det var förr...
Jag funderade på det där med att den som har makten att ställa frågor i det offentliga eller halvoffentliga rummet har ett ansvar och en makt som kan brukas med klokhet eller inte. Detta med anledning av mentometertekniken i olika sammanhang som jag arbetar med. Ett citat från kapitel 8 "Frågan och svaret".
Någon har sagt, att frågeställningen är för läraren, vad fingersättningen är för pianisten. Det är kraftigt tilltaget; undervisning är inte bara frågor och svar. Men jämförelsen är ändå träffande. I båda fallen rör det sig om formella ting, som i och för sig är skäligen likgiltliga. Men hanterar man dem suddigt och fumligt, grumlar man också sitt budskap till åhöraren.
En annan tanke om frågandet är om frågan bottnar i genuin nyfiken om vad/hur den andre tänker. Här finns en stor skillnad i attityd, som kommer att märkas av de som tillfrågas.

12 juni 2008

Ett aktuellt citat... i skoldebatten

Att läraryrket skulle kräva snudd på medfödda personlighetsegenskaper är en utbredd föreställning, som t ex lärarutbildningen förstärker. På lärarhögskolan får man ju knappast lära sig ett dugg om sådant som skolans samhällsfunktioner eller elevernas och lärarnas klassbakgrund betyder. Därmed trollas väsentliga orsaker till skolproblemen bort. Desto mer pratas det om skolämnen och om det som händer innanför klassrummets fyra väggar, om ´disciplinproblem´, ´motivationsproblem´, vilka ska lösas med hjälp av rätt pedagogisk metod. Och när sen metodikundervisningen i regel är så eländigt dålig att den är till föga hjälp när man hamnar inför en klass, vad återstår annat än att uppfatta motgångarna i jobbet som uttryck förr att min personlighet inte duger?
...
Men av debatten att döma verkar det som om skolans problem skulle bero på att lärarna och skolbyråkraterna har felaktiga pedagogiska idéer inuti huvudet. Detta innebär ett alldelses orimligt krav på den enskilde läraren: att med ´alternativa´ pedagogiska metoder lösa problem som inte är pedagogiska, att individuellt ta på sig skulden för utslagning, sortering och förtryck som har samhälleliga orsaker.
...
Dessutom fostrar skolan eleverna till precis samma individualistiska förhållningssätt:
Donald Broady, Den dolda läroplanen, 1977