25 sep. 2012

Alla dessa listor...

Missförstå mig inte, jag gillar listor av olika slag. Särskilt de som får mig att tänka till och fundera. Audrey Watters har en intressant blogg "Hack Education" där hen (hon) har sammanställt några riktigt intressanta listor värt att fundera över.Det finns dock en fara i sammanställande av nödvändiga och viktiga kunskaper på detta sätt. Det är att om man tar detta sammantagen så är det (vi :) ) få som klarar dem. Kompetenströskeln blir väldigt hög och avskräckande i värsta fall. Jag tror att det är viktigt att sänka den istället, just för att locka lärare in i den digitala teknikens möjlighet och villkor för lärande. Det är ju inte så att kompetslistorna inte skall skrivas, men de bör riktas till kollektivet/organistionen istället för till individen. Jag är en stark kritiker av vår tendens att tillskriva individen all betydelse. Vi är alla en del av ett kollektiv och sammanhang. Vi får vår funktion i kollektiva miljöer och utvecklas i dessa. Därför är jag skeptisk också till moderna begrepp som "superlärare" o.dyl som jag i min lite konspiratoriska läggning tror är till för att lägga skuld och ansvar hos enskilda lärare snarare än i en dåligt byggd och finansierad utbildningsstruktur. Bra lärare skapas i goda kollegiala miljöer med stöd av en stödjande och fungerande ledning. Så idén om lärare som solitära giganter, eller "superlärare" är i grunden vilseledande, farlig och kontraproduktiv.
Andra intressanta listor:
och inte minst
fyll gärna på med mer listor...

7 sep. 2012

Heja Kulturradion!

Jag har följt bloggen Infontology -Fantasi och förverkligandeunder några år och nu har Per Johansson tillsammans med Eric Schüldt gjort tre radio program om Människan & Maskinen. Det första programmet finns att ladda ned och gav mersmak till de två följande. Jag lyssnade på det på tåget på vägen hem. Mycket intressant om  "Minne"

Den digitala informationsteknologin har accelererat förändringstakten hos alla möjliga samhällsprocesser. Livets tempo har ökat, både på arbetsplatser och i hemmen.
Men tänk om den digitala utvecklingen bara är den senaste vändningen i en berättelse som går långt tillbaka i mänsklighetens historia? Tänk om fröet till allt det nya sedan länge funnits inbäddat i vår kultur, i vår filosofi och vår idéhistoria?
I tre radioprogram med kommer en kärleksrelation med tusenåriga anor att belysas.
Det här är ett program av Eric Schüldt och Per Johansson, doktor i det tvärvetenskapliga ämnet humanekologi och medgrundare till IT- och samhälle-projektet Infontology.
När progammets inledning tar upp Platons skepsis till skrivkonsten och vad han befarade att detta skulle medföra för människans minne känner vi igen dagens oro för den digitaliserade världens konsekvenser, bland annat i kunskapsperspektivet.
Jag ser fram mot de andra programmen.