26 mars 2009

Är det läge nu?!

Nu har min (försiktiga) skepsis inför mobilers intåg i utbildningssammanhang fått sig en rejäl törn. Det skedde i och för sig i liten skala i Berlin Online educa i december också. Men det här var intressant. Tack för tipset Janne! (se Jannes och Stefans Blogg)
Janne hann före till KK-stiftelsens sida där Stefan Pålsson berättar mer.

ACU Mobile Learning from ACU Videos on Vimeo.

10 mars 2009

En högst personlig text. Möjligen bara en slags minnesanteckning jag hittade i datorn.

En beskrivning av processen bakom skapandet av en nätbaserad lärarutbildning. Naturligtvis är det en efterkonstruktion och i viss mån en tillrättalagd tankeprocess. Men, jag har försökt att så här i efterhand fundera på vad som var väsentligt under åren 2002 och framåt. Bakom varje punkt/rubrik döljer sig en uppsats som ännu inte är formulerad i text.
  • En vision om vad som är möjligt
  • Programförståelse, nationellt och regionalt
  • Identifiera kritiska områden (VFU!)
  • Förankring i utbildningsorganisationen
  • Strategi för stöd till kollegor
  • Tydlig idé om lärande
  • Förmåga att se ur studentperspektivet
  • Teknikfokus – varför? Tecken på omognad?

9 mars 2009

Vad händer?

Vad händer på e-mötesfronten (webkonferens) och på de svenska lärosätena?
I och med att Google köpt Marratechs källkod och patent så kommer efter den sista juni 2009 Marratech AB inte längre att erbjuda licensförsäljning av sina produkter. Marratech AB kommer också att stänga ner sin webbplats och därmed också forum, nedladdning av Marratech-klienten, e-mötesportaler och sin Java WebStart-service.
Många lärosäten har alltså sökt efter en lämplig ersättare efter marratech. En del har redan bestämt sig och andra avvaktar det arbete som SUNET nu är mitt i . Sunet skriver:
Ett antal tester har gjorts av olika e-mötesprogram och ett av dem som kan mäta sig med Marratech och som används vid flera universitet i Europa och USA är Adobe Acrobat Connect Pro. Ett viktigt argument för det valet är det finns ett statligt ramavtal för Connect Pro. Det är Logica AB som har ramavtalet och SUNET samtalar just nu med dem om inköp av licenser som ska möjliggöra en e-mötestjänst som ska kunna ses som en del av SUNETs infrastruktur. Dvs en tjänst tillgänglig för Sveriges alla universitet och högskolor dimensionerad så att den ska täcka de behov som finns.
Även Göteborgs universitet rapporterar om detta. Så, i väntans tider verkar det ändå som om Adobe Connect Pro blir det verktyg som kommer att dominera e-mötes användandet för de lärosätena och inte mig emot. Dessutom är tanken att, om möjligt, tjänsten kommer att finansieras inom den avgift som universitet och högskolor betalar för SUNET.
Jag tror, inte minst på grund av tanken med finansieringen, att det kan bli en stor kick framåt för användandet av tekniken på många områden inom utbildning.
Så, vi väntar... otåligt.