11 dec. 2013

Ny mediaportal från Högskolan Dalarna

Idag släpptes det nyfödda projektet som legat i födslovåndor ganska länge - Högskolan Dalarnas Mediaportal. Nu är det bara att följa utvecklingen vidare. Varför inte fira redan nu med att njuta av en fantastiskt givande och underhållande föreläsning av Bo G Jansson "Från Bokkultur till skärmkultur. Vad innebär det?"
Klicka på bilden!

10 dec. 2013

Mera mentometernytt

Allt hänger på hur du använder tekniken! Jonn Are Myhren gör det tydligen väldigt bra - Hurra!
Klicka på bilden...
http://www.du.se/Templates/web5/Pages/NewsItemPage.aspx?id=21062

5 dec. 2013

En annan sida av PISA

Jag tar allvarligt på de dåliga resultaten av PISA undersökningen men för att inte den panikstämning som nu råder skall resultera i ogenomtänkta "lösningar" behövs fler perspektiv på detta lyftas fram. Det gör Torbjörn Tenfält i bloggen Gränsbrytning och jag tycker det är en tänkvärd text. Här kommer några valda citat som lockar till läsning. Artikeln fokuserar på Sydkorea som i resultaten från PISA är "bäst i klassen"

"Samtidigt ökar kritiken mot skolväsendet som med sin auktoritära tradition visserligen höjt kunskapsnivån i samhället, men också resulterat i hård konkurrens och elever som ägnar all sin vakna tid åt skolarbete. Pluggskolan belönar provresultat, men främjar inte kreativitet och kritiskt tänkande._ _ _

Sung Mo Kang vet att de sydkoreanska skolornas goda resultat och topplaceringen i PISA-mätningarna imponerar i andra länder, men han tycker inte att landets skolsystem är en bra förebild på det sätt det fungerar idag. _ _ _

När Gränsbrytning besöker en grundskola i Sydkoreas huvudstad Seoul framgår det tydligt att inte heller skolpersonalen ser de internationella undersökningar som en rättvis mätare av undervisningens kvalitet.
För oss lärare är inte resultaten från PISA något vi pratar om särskilt mycket. Det är framför allt politikerna och cheferna på skolförvaltningen som lyfter fram siffrorna för att imponera på andra
säger Yon Seong Cho, lärare på Younglim Middleschool._ _ _

Hyunsu Hwang, lärare i engelska på en privat grundskola i Seoul, går ett steg längre. Han är kritisk till alla tester och använder begreppet utbildningstortyr när han beskriver undervisningen.
- Den visar ingen verklig kunskap. Många elever sover på lektionerna eftersom de är utmattade av alla tester och extra privatundervisning på kvällarna. Vårt skolsystem är för kontrollerande. Eleverna har inte tid för något annat än skolarbete och hinner inte tänka över sina liv, säger Hyunsu Hwang."
Om vi vill våra barn väl i livet (och yrkeskarriären) så finns det nog skäl att kritiskt granska vår egen skolpolitik OCH de i PISA-undersökningen mer lyckosamma länderna. Guldet som glimmar kan lätt flagna vid en närmare analys. Intressant är att den interna kritiken i Sydkorea säger att "Pluggskolan belönar provresultat, men främjar inte kreativitet och kritiskt tänkande." och att det är detta som det behövs mer av. I Sverige slaktas just de ämnen som har kreativitet som som sin innersta kärna, kanske det är dags att omvärdera det..

4 dec. 2013

PISA och PAJkastning

Nu startar debatten om skola igen. 
Jag hoppas att det kan vara en bra sak och att det kommer att leda till något vettigt. Men jag fylls av tvivel när debatten om skola mer liknar pajkastning. Man svartmålar sin(a) politiska motståndare  och framhäver den egna förträffligheten. Debatten fylls med odefinierade värdeord snarare än precisering och nyansering i problemsökandet.
Exempel på problematiska värdeord är: katederundervisning, flumskola, helhetssyn, kunskapsskola... har ni fler exempel? 
Dessutom är det vanligt i retoriken att bunta ihop begrepp som "betyg" och "bedömning" som om de vore samma sak - vilket det inte är...
Vill vi nå någonstans med talet om skolans framtid föreslår jag att vi slutar att fäktas med dessa begrepp och grepp.
För övrigt finns här en intressant film om PISA