8 dec. 2016

PISA och likvärdighet 2016

Funderar över Pisa-resultatet om att vi backar i likvärdighet i skolan... Är det verkligen ett bekymmer eller ens något att förvånas över när det politiskt har bäddats så effektivt för detta? Att det fria skolvalet skulle få, och har fått dessa följder vinkades det redan om för flera år sedan. Ändå har man inte brytt sig... vem är då förvånad? Att beslutsfattare skulle se det som ett "bekymmer" är inte trovärdigt.
En rapport från 2013