30 sep. 2010

Mera Ken Robinson

Jag fick en länk.
Det var en för mig oupptäckt föreläsning av Ken Robinson. Jag har tidigare skrivit att jag uppskattar hans föreläsningar. Nu är temat "Bring on the learning revolution" och jag skrattar och ler igenkännande åt hans illustrationer om hur vi tänker om utbildning. Detta är värt ett seminarium och vi planerar för ett. Jag gillar hans uttryck "the tyranni of common sense"? Eller exemplet med klockan "teenagers do not wear wristwatches", why? "they see no reason to do this". "It´s a single function device" :)


26 sep. 2010

Tänk om... tänk nytt... om entreprenörskap.

Det är givande att läsa andras bloggar. Nu har Mats i Malmö fått mig att återvända till begreppet "entreprenörskap". Denna gång med förnyad nyfikenhet och med mer positiv förväntan. Det skall vara en person som Mats till det - Tack. När läser skriften från skolverket, som Mats skriver om skall jag ta med mig mina gamla frågor från tidigare inlägg. Vad är det som är så nytt i entreprenörskap så det motiverar skriften? Finns inte de kvalitéer som framhålls redan formulerade i läroplaner och kursplaner? Är det begreppet i sig som modegrepp som stör mig? Hur som helst. Jag är beredd att tänka om och försöka vara positiv.
Ibland tänker jag på vad min svärfar en gång sa som pensionerad folkskolelärare när vi pratade om lärstilar och de teorier som paret Dunn skrev om i samband med detta. Jaha... sa han. De menar att barn är olika? Det har vi väl alltid vetat...
Men, som presentationen av skriften lyder
Till exempel ska alla gymnasieelever kunna välja kurser inom entreprenörskap och i vissa fall kommer det att skrivas in som ett examensmål.
Kan man verkligen ha kurser i entreprenörskap? Är inte det lite kontextlöst?

21 sep. 2010

Från Washington Post

Kommer detta att påverka det svenska bonussystemet i skolan?
Från Washington Post
1)
Teacher merit pay fails test
A study released Tuesday found that offering teachers annual bonuses of up to $15,000 had no effect on student test scores - a result likely to inflame debate about performance pay programs sprouting in D.C. schools and many others nationwide. The study suggests that teachers already were working so hard that the lure of extra money failed to induce them to intensify their effort or change methods of instruction. The experiment, in Nashville public schools, calls into question a key aspect of market-driven initiatives to improve schools that have become the vogue in some education circles. "Pay reform is often thought to be a magic bullet," said Matthew Springer, a Vanderbilt University education professor who led the study. "That doesn't appear to be the case here. We need to develop more thoughtful and comprehensive ways of thinking about compensation. But at the same time, we're not even sure whether incentive pay is an effective strategy for improving the system itself."
» Read full article

15 sep. 2010

Forskning om Betyg

Hämmas min kreativitet av att behöva sätta betyg? - jo, så är det nog.
Idag diskuteras betygens effekter i UNT. En av de forskarna som kommer till tals är Christian Lundahl vars avhandling jag länkat till tidigare. UNT diskuterar alltså det remissvar som forskarna Ulla Riis, Henrik Román och Christian Lundahl lämnar till regeringens betygsförslag. Ingressen till artikeln lyder
Betyg hämmar lärandet och håller tillbaka duktiga lärares kreativitet. Det visar internationell forskning, enligt tre pedagogikforskare vid Uppsala universitet.
Vetenskapsrådet har också nyligen släppt en en rapport inom utbildningsvetenskap
Rapporten presenterar och diskuterar aktuell svensk forskning om bedömning och ger en bred överblick inom fältet. Rapporten har tagits fram av docent Eva Forsberg, Uppsala universitet och fil dr Viveca Lindberg, Stockholms universitet. Den ser jag fram emot att ta del av. rapporten går att ladda ned som pdf.