18 nov. 2010

”Legitimation kommer att sänka läraryrkets status”

I dagens DN varnar Jonas Vlachos (skolforskare) för att genomföra förslaget om lärarlegitimationer. Hans varning verkar genomtänkt och klok. Den tänkta statushöjningen kommer inte att infinna sig och jämförelsen med andra yrkesgrupper med legitimationsförfarande, ex. läkare, bygger på ett feltänk. Detta enligt Jonas Vlachos. Jag hoppas han inte talar för döva öron och vår utbildningsminister är ju känd för att vara lyhörd för andra perspektiv... eller?
Ps Jag har bloggat i ämnet tidigare

Inga kommentarer: