25 nov. 2010

lärarens framtida roll

Jag har just deltagit i ett webbseminarium kring lärarens framtida roll.
Entusiasmen bland seminariets deltagare är inte att missta sig på. Över 100 deltagare i Adobe Connect Pro med olika funktioner och uppdrag i utbildningssverige.
Ändå är jag kluven i mina känslor så här efteråt. Jag försökte hänga med i chatten samtidigt som jag lyssnade på panelens synpunkter. Lite olika spår att följa faktiskt.
Det var mycket prat/chatt om hur lärarna borde vara eller vad de borde göra… blandat med (enkla) påstående om det vidgade lärandeperspektivet. Jag anar en slag känsla av elitism baserad på någon förment position av … ja, vaddå? Pedagogikens förtrupper (?)

Det var mer frustrationer om tillståndet bland lärare, blandat med vilda förslag på förändringar i ren experimentlust, än av analys av hur utbildningsorganisationen ser ut och vilka möjligheter som finns med IKT. Attityden var ibland lite mer av "push" än "pull".

Lärare är inte ointresserade av att utveckla sin undervisning när de ser möjligheter till kvalitetsökning. Det är det vi måste arbeta med. Skolans ledning och politiker har ett större ansvar i integreringen av de digitala möjligheterna än vad de enskilda lärarna har. Det är där vi kritiskt bör analysera utbildningen villkor. Lärarna skall lockas att se kvalitetsvinster - då sker något.

Inga kommentarer: