2 apr. 2009

Från grottmålning till digitala medier

Jag fortsätter samlandet och spridandet (sharing) av intressanta fynd på nätet. Roger Säljö föreläste nyligen i Göteborg. Tyvärr är bara ljudet utlagt och man blir nyfiken på bilderna som visas i föreläsningen. Om jag inte minns fel tror jag att de återfinns i:

Så här presenteras föreläsningen:

Från grottmålning till digitala medier

Det är förmågan att dokumentera det man kan och vet som ger civilisationer och samhällen möjligheten att bygga upp sitt sparkapital i form av kunskaper och färdigheter.
Vid en öppen föreläsning på Utbildningsveten-skapliga fakulteten i mars ansåg Roger Säljö, professor i pedagogik, att den digitala tekniken innebär en så dramatisk förändring att själva förutsättningen för lärande har förändrats.

Lyssna på Roger Säljös föreläsning, mp3 (50 min) >>

Inga kommentarer: