29 nov. 2008

Sverige sämst att använda Internet för distansutbildning!

Nu har WORLD INTERNET INSTITUTE släppt sin årliga rapport om om Internets påverkan på samhället.
Med viss förvåning läser jag att trots hög Internetanvändning så är Svenskarna sämst på att använda Internet för distansutbildning 20 – 30 procent av användarna i WIP‐länderna har någon gång prövat att utbilda sig via Internet. I Sverige är det det 4 procent. Längst fram ligger Nya Zeeland och Singapore.
Tja, vad skall man säga? Det finns utvecklingsmöjligheter på området :)...

Inga kommentarer: