8 dec. 2008

Hemkommen från Online Educa Berlin.

Det har varit många intryck och jag vill gärna hålla på dom ett tag, det tar lite tid att smälta en så stor konferens.
En sak vill jag i alla fall gärna berätta om . Jag valde att gå på Prof. Gilly Salmon, (University of Leicester) och ämnet var: Creating Universities of the Future.
Hon delade in oss i sex grupper och grupperna fick en fråga var att diskutera. Min grupp fick frågan
How can we educate now, those who will solve the global problems of the future?
Vi kastade oss över frågan och det blev lite fäktning om vad och vilka kompetenser som var viktiga. En senkommen gruppmedlem satt tyst och lyssnade ända tills tiden höll på att rinna oss ur händerna, vi skulle ju redovisa vad vi kommit fram till, och det hade vi inte...
Då tog han, Jan Philips Schmidt från Sydafrika (Western Cape)till orda. Han menade att om vi betänker att jordens ledare av idag (nästan) alla är utbildade vid eminenta lärosäten. Skickliga i ämnen och kompetenser, men ändå är det den ledargeneration som bäddat för de ekologiska och ekonomiska problem vi har att lösa. För att inte tala om krig och fattigdom. Vad vi bör fokusera på våra lärosäten är att bli bättre på karaktärsdaning, menade Jan Philips. Mer av karaktär och kollektiv medvetenhet, eller som han uttryckte det? Good for the community, rather than for the individual. Lärosätena bör gå i bräschen för detta med öppenhet och frikostighet, i ett bildningspatos till gagn för mänskligheten, snarare än att skydda sina upptäckter och kvalitativa undervisning bakom lösenord och höga avgifter?
Vi gapade och när vi funnit oss inför dessa stora ord sa vi att detta blir gruppens redovisning. Thank you Jan Phillips for putting us back on track :)
Men, jag är inte säker på att detta var vad seminarieledaren hade tänkt sig, på en konferens om e-learning?

Inga kommentarer: