13 mars 2012

Tankar om IKT/NGL


Tankar om IKT/NGL
 • IKT/NGL pedagogik skall vara/är något mer än metodik- och verktygstips??
 • Människan möter människor och människors tankar och idéer via tekniska hjälpmedel.
 • Fysiskt avstånd mellan människor är ett mindre problem för kommunikation och tankeutbyte idag än förr.
 • Tekniska och digitala strukturer påverkar människor i hur vi väljer att umgås och kommunicera.
 • Föreläsningar och undervisningsupplägg blir inte intressantare med teknikstöd.
 • Teknikstöd kan göra intressanta föreläsningar och undervisningsupplägg mer tillgängliga.
 • Tillgänglighet är en bra sak.
 • En del människor har ett intresse för tekniken i sig.
 • Många människor är ointresserade av teknik i sig.
 • Många människor har en osäkerhet och rädsla för teknik och i synnerhet digital teknik.
 • Många människor använder digital teknik utan att tänka särskilt mycket på att de använder digital teknik.
 • Människor är generellt intresserade av Människor.
 • Människan har tillgång till enorma resurser av information via Internet
 • Vi är bara i början av en digitaliserad värld som definierar om det mesta förgivettagande i mänskligt kommunicerande

Inga kommentarer: