14 mars 2012

Lärarlegitimation igen

Jaha, vad skall jag säga om lärarlegitimation denna gång...? ... Jag har nog redan gett uttryck för min skepsis inför detta i lararlegitimation-som-kosmetika. Jag suckar bara lite och önskar att all den kraft, energi och  resurser som hittills lagts på detta projekt hade gått till något som verkligen kan ge en förändring - vad som helst...
Troedsson fnyser åt den tänkta reformen och jag ser att fler och fler gör det. Det som gnager lite är frågan om varför lärarkåren, i stort, är så lättlurad.
Bilden av Max Entin finns på http://pedagogstockholmblogg.se/maxentin/2010/04/12/lararlegitimation/

Inga kommentarer: