14 mars 2012

Sir Ken Robinson Creativity, learning & the Curriculum

Jag fortsätter att länka filmklipp där Sir Ken Robinson föreläser. Han har ett sätt att formulera sig som jag gillar. Lyssna 02.28 in i klippet. "When politicians talks about getting back to basics... I wish they would..." detta är underbart i sitt sammanhang.

Inga kommentarer: