11 dec. 2007

Den kommunikativa människan

Vi kommunicerar inte bara med ord utan också genom vad vi gör och hur vi gör det. Till detta tar människan alla tänkbara hjälpmedel, Kläder, bil, boende m . m och har gjort så i alla tider.

Vi skapar också oss själva i ett sökande identitetsprövande genom att formulera och presentera oss på olika sätt. Internet är här en naturlig arena och när jag funderar lite ostrukturerat kring dessa saker dimper ett mail in med nyheter och jag ser att Pia Södergård i höst har disputerat på en avhandling med titeln Virtuell gemenskap: ett informationsvetenskapligt perspektiv på ungdomars cyberkultur.

Ibland kommer saker som på beställning. Flera saker i presentationen gör mig nyfiken. Ett citat från ingresstexten som presenterar avhandlingen lockar till läsning: Pia Södergård bestämde sig för att undersöka vad barn och unga egentligen använde sajten LunarStorm till. Hon förvånades över att samspelet i communityn ledde till frågeställningar kring egna och andras identiteter: ungdomarna beskrev LunarStorm som en miljö där de ärligt kunde vara sig själva - kanske mer så än i verkligheten.

Det är roligt att avhandlingar med fokus på ungdom och internetanvändning nu trillar in. Tidigare i höst var Elza Dunkels aktuell med ”Bridging the Distance - children’s strategies on the internet”

Nu har jag fått mer att läsa, tack.

Inga kommentarer: