26 juni 2013

En klassiker

Detta är en pedagogisk klassiker. En film om ett klassrumsexperiment, 15 minuter långt och väl investerad tid. Skulle något liknande vara möjligt att genomföra i dagens skola? Vilka reaktioner skulle det skapa? Från föräldrar? Från media? Den viktigaste frågan av allt blir väl hur skulle det betygsättas...Inga kommentarer: