7 sep. 2012

Heja Kulturradion!

Jag har följt bloggen Infontology -Fantasi och förverkligandeunder några år och nu har Per Johansson tillsammans med Eric Schüldt gjort tre radio program om Människan & Maskinen. Det första programmet finns att ladda ned och gav mersmak till de två följande. Jag lyssnade på det på tåget på vägen hem. Mycket intressant om  "Minne"

Den digitala informationsteknologin har accelererat förändringstakten hos alla möjliga samhällsprocesser. Livets tempo har ökat, både på arbetsplatser och i hemmen.
Men tänk om den digitala utvecklingen bara är den senaste vändningen i en berättelse som går långt tillbaka i mänsklighetens historia? Tänk om fröet till allt det nya sedan länge funnits inbäddat i vår kultur, i vår filosofi och vår idéhistoria?
I tre radioprogram med kommer en kärleksrelation med tusenåriga anor att belysas.
Det här är ett program av Eric Schüldt och Per Johansson, doktor i det tvärvetenskapliga ämnet humanekologi och medgrundare till IT- och samhälle-projektet Infontology.
När progammets inledning tar upp Platons skepsis till skrivkonsten och vad han befarade att detta skulle medföra för människans minne känner vi igen dagens oro för den digitaliserade världens konsekvenser, bland annat i kunskapsperspektivet.
Jag ser fram mot de andra programmen.

Inga kommentarer: