25 sep. 2012

Alla dessa listor...

Missförstå mig inte, jag gillar listor av olika slag. Särskilt de som får mig att tänka till och fundera. Audrey Watters har en intressant blogg "Hack Education" där hen (hon) har sammanställt några riktigt intressanta listor värt att fundera över.Det finns dock en fara i sammanställande av nödvändiga och viktiga kunskaper på detta sätt. Det är att om man tar detta sammantagen så är det (vi :) ) få som klarar dem. Kompetenströskeln blir väldigt hög och avskräckande i värsta fall. Jag tror att det är viktigt att sänka den istället, just för att locka lärare in i den digitala teknikens möjlighet och villkor för lärande. Det är ju inte så att kompetslistorna inte skall skrivas, men de bör riktas till kollektivet/organistionen istället för till individen. Jag är en stark kritiker av vår tendens att tillskriva individen all betydelse. Vi är alla en del av ett kollektiv och sammanhang. Vi får vår funktion i kollektiva miljöer och utvecklas i dessa. Därför är jag skeptisk också till moderna begrepp som "superlärare" o.dyl som jag i min lite konspiratoriska läggning tror är till för att lägga skuld och ansvar hos enskilda lärare snarare än i en dåligt byggd och finansierad utbildningsstruktur. Bra lärare skapas i goda kollegiala miljöer med stöd av en stödjande och fungerande ledning. Så idén om lärare som solitära giganter, eller "superlärare" är i grunden vilseledande, farlig och kontraproduktiv.
Andra intressanta listor:
och inte minst
fyll gärna på med mer listor...

Inga kommentarer: