25 juni 2008

Om spegling


En artikel från ett sammanhang där jag och min mentor i mentometertekniken Jan-Klas Neuman deltog. Det var verkligen slående hur tekniken bidrog till kommunikation med åhörarna. Det är tydligt att det finns ett värde i att få kommunicera och spegla sig i det offentliga rummet, men anonymt... :)


Inga kommentarer: