4 dec. 2013

PISA och PAJkastning

Nu startar debatten om skola igen. 
Jag hoppas att det kan vara en bra sak och att det kommer att leda till något vettigt. Men jag fylls av tvivel när debatten om skola mer liknar pajkastning. Man svartmålar sin(a) politiska motståndare  och framhäver den egna förträffligheten. Debatten fylls med odefinierade värdeord snarare än precisering och nyansering i problemsökandet.
Exempel på problematiska värdeord är: katederundervisning, flumskola, helhetssyn, kunskapsskola... har ni fler exempel? 
Dessutom är det vanligt i retoriken att bunta ihop begrepp som "betyg" och "bedömning" som om de vore samma sak - vilket det inte är...
Vill vi nå någonstans med talet om skolans framtid föreslår jag att vi slutar att fäktas med dessa begrepp och grepp.
För övrigt finns här en intressant film om PISA 

Inga kommentarer: