4 okt. 2013

NGL konferens 2014

NGL 2014

Den 19-20 mars 2014 arrangerar Högskolan Dalarna i samarbete med KTH Next Generation Learning
Conference, en konferens om det digitala samhällets konsekvenser för utbildning och lärande.
Teman på NGL2014 innefattar
– Mobility and learning
– ICT4D (Information and Communications Technologies for development)
– Open Education and Open Practice
– Learning in a social context
– Assessment and examination
– NGL in campus-based education
– NGL in school settings
Antalet platser är begränsat så säkerställ att du får en plats på konferensen genom att anmäla dig redan idag
på www.ngl2014.se
Sista anmälningsdag för konferensen är 7 mars.
För uppdaterad information om konferensen och program vänligen besök vår hemsida, www.ngl2014.se.
Har du några frågor eller funderingar så hör gärna av dig till ngl2014@du.se

Inga kommentarer: