17 maj 2013

Mera Ken Robinson

Han är en bra talare
mångfald - nyfikenhet - kreativitet...

LÄNK


Inga kommentarer: