27 nov. 2012

NU2012 en föreläsning jag fortfarande tänker på

Tips från NU2012 i Göteborg (min favorit)

Keynote: Assessment as equipping students for future challenges. David Boud, professor at  the Faculty of Arts and Social Sciences, University of Technology, Sydney, Australia.
David Boud är kritisk till hur universitet och högskolor bedömer studenternas prestationer. Han menar att de nuvarande bedömningssystemen är alltför inriktade mot examen. För att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv måste istället mer fokus läggas på själva lärandet och på att öka studenternas förmåga att, på ett reflekterande sätt, göra egna bedömningar. Detta var matnyttigt och viktigt i en utbildningskultur som balanserar mellan olika prioriteringar.
                       

1 kommentar:

reflective vest sa...

For safety purposes, high visibility Safety vest and Reflective tape are going to make you far more visible.