27 aug. 2012

Efterläsning och crash course


En lärare jag känner har bytt ut konceptet "föreläsningar" till "efterläsningar". Han lägger ut andras och egenproducerade föreläsningar i filmformat till studenterna i LMS-systemet och följer sedan upp detta med en frågeposition i schemat som han lite lekfullt kallar "efterläsningar". Studenterna förväntas då ha formulerat frågor att diskutera och fördjupa sin förståelse för. Formen är uppskattad och jag har pratat med lärarens studenter som gärna skulle se detta i fler kurser.
En konkretisering av resan från att leverera ett innehåll till att ge innehållet ett sammanhang där det bearbetas. Lägg resurser på "context", mer än på att leverera "content"
Jag gillar begreppet "efterläsningar", det får mig att fundera en stund...

För övrigt hittade jag en för mig ny källa på youtube. Jag sökte på crash course och hittade följande resurs http://www.youtube.com/user/crashcourse/videos?view=0

About Crash Course!

 Jag har sett några och de är riktigt underhållande eller vad sägs om franska revolutionen på 12 minuter...


Inga kommentarer: