10 feb. 2012

Digitala besökare och digitalt bofasta

Stefan Pålsson skriver i omvärldsbloggen intressant om metaforiken kring digitala infödda resp. invandrare. David White föreslår en annan metafor som ger en bättre förståelse för förhållningssättet till den digitala dimensionen, nämligen "besökare" eller "bofast". Jag gillar detta.
Bilden är bra, den inbjuder till att fundera lite


Inga kommentarer: