20 sep. 2011

Mera om betyg

Pedagogiska magasinet har temanummer om betyg och det är flera spännande artiklar.
Jag måste bara göra ett längre citat av Anders Jönsson, forskare i utbildningsvetenskap vid Malmö högskola

Fler betygssteg kan egentligen bara motiveras utifrån att det ska vara en finare gradering när det är fråga om urval, anser han.

– Men det behöver vi inte eftersom det inte finns några tecken på att urvalsfunktionen inte skulle fungera med de nivåer som hittills har gällt.

Att det blir rättvisare med fler steg betecknar han som närmast en vulgäruppfattning av att det blir bättre och lättare att sätta betyg, vilket saknar vetenskaplig grund. I stället vittnar flera studier om att ju fler betygssteg, desto svårare är det för läraren att placera in elever på olika nivåer.

Dessutom finns det rätt så tydliga kopplingar, enligt Anders Jönsson, mellan att ju fler steg man har, desto mindre kreativ blir undervisningen. Läraren måste då hela tiden vakta på att hon eller han utifrån sin undervisning kan få ut olika steg. I det ser han en av de stora fallgroparna med den nya betygsskalan.

– Man riskerar att siktet ställs in på mätning av mindre viktiga saker för att få till stånd en differentiering. Det blir mycket lättare att ge eleverna ett skriftligt prov med poänggränser, som ger en genväg till sortering, än att ge dem en processuppgift, som inte alls har en tydlig avgränsning. Sådana kreativa uppgifter gör det svårare att sätta betyg och då riskerar man att läraren undviker dem.

Läs hela artikeln som är skriven av Viveca Brozin Bohman här.

Christian Lundahl som är docent i pedagogik och lektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet ger också en allmänbildande överblick om "Den svenska bedömningskulturens framväxt"

Inga kommentarer: