23 aug. 2011

Skönheten i datavisualisering

McCandless' genius is not so much in finding jazzy new ways to show data -- the actual graphics aren't the real innovation here -- as in finding fresh ways to combine datasets to let them ping and prod each other

Jag fortsätter mitt sökande efter pärlor på webben och jag är bland annat oerhört förtjust i Hans Roslings Gapminder. Hans sätt att visualisera (data)information gör att samband kan ses tydligare och det blir helt enkelt intressantare att studera statistik.

Jag har sparat en länk till en föreläsning av David McCandles ganska länge men inte tagit mig tid att titta på den TED-föreläsning han höll i juli 2010. Nu tog jag mig tid då jag tänkte rensa lite bland mina bokmärken. David McCandles som i sitt förhållningssätt till ”Skönheten i datavisualisering” som föreläsningen heter på svenska är fängslande. Han visar enkelt och pedagogiskt på att data behöver kontext för att förstås. Sättet att visualisera detta är både lärorikt och underhållande. Två saker som förgyller god undervisning.

Den avslutande meningen han yttrar syftar på vulkanutbrottet på Island där han påstår ”So essentially, we had our first carbon-neutral volcano.” Fundera på det ni, och titta på föreläsningen.


Inga kommentarer: