13 feb. 2011

Estetiska ämnen på gymnasiet

Ett förslag med tanke på att de estetiska ämnena förlorar sin status som obligatoriska på gymnasiet vore att ge de som väljer att läsa bild/musik/drama meritpoäng för detta. Om vi på allvar menar att kreativitet och skapande förmåga har betydelse för människans studier, liv och yrke så vore detta en bra sak att välja under sina gymnasiestudier. Det borde premieras. Länk: vad är meritpoäng?

Inga kommentarer: