13 jan. 2011

John Cleese om kreativitet

Jag tror Sir Ken Robinson har fått en partner. John Cleese föreläser om kreativitet och säger i slutet, teachers are not very creative och menar då att de också i sin vilja att be in control of everything, medvetet eller omedvetet hämmar kreativitet i andra människor...
En av kommentarerna till klippet uttrycker sig följande
at school people come and try and teach kids how to be creative, i think thats bull, you cant teach people how to be creative, but john Cleese is teaching you how to embrase creativity, which is brilliant
Svårt ämne, men viktigt

Inga kommentarer: