21 dec. 2010

Hans Rosling igen

Hans Rosling gör det igen! Han förnyar statistikpresentationen ytterligare i denna video. Presentationen är helt fängslande och samtidigt ett positivt framtidsscenario - lite ovanligt faktiskt.

Inga kommentarer: